Wat is asbestinventarisatie?

Asbestinventarisatie betreft een onderzoek van bijvoorbeeld een  gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Indien een asbestinventarisatie is uitgevoerd,  geeft dat duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is of niet. Tevens worden in een rapportage zaken meegenomen zoals  om welke soorten asbest het gaat en op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden alsmede de staat van het materiaal. Tot slot wordt een inschatting gemaakt aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. Tevens wordt bekeken hoe snel en in welke mate het asbest moet worden verwijderd.

Bij ene asbestinventarisatie komen de volgende aspecten aan de orde: een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw, een  monstername en een analyse. Dit wordt meegenomen  in een rapportage. Tevens worden met de inventarisatie van een bestaande situatie ook de eventuele gezondheidsrisico's voor zowel de bestaande situatie als bij sanering vastgesteld.

In de praktijk worden drie soorten asbestinventarisaties onderscheiden:

  1. Een volledige deskresearch en een visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek).
  2. Aanvullend destructief onderzoek . Hiermee worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen op het moment dat sprake is van sloop of strippen onderzocht.
  3. Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Deze asbestinventarisatie  is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie.

De resultaten van de inventarisatie dienen vastgelegd te worden in een rapport.

 

Onze Asbestinventarisatie specialisten

Wat is asbestinventarisatie?

ABF Asbestinven...

Wat is asbestinventarisatie?

Langezaal

Wat is asbestinventarisatie?

Dusseldorp Infr...