Leusden: Historische Kring vreest sloop oud gemeentehuis

11 maart 2020 08:32 uur

De Historische Kring Leusden en het Cuypersgenootschap verzoeken de gemeenteraad om het voormalige gemeentehuis van Leusden voor te dragen als gemeentelijke monument. Hiermee hopen zij sloop van het traditionele bestuursgebouw op de hoek van de Hamerseveldseweg en De Burgemeester Beaufortweg te voorkomen.

,De aanhoudende geruchten over een voorgenomen sloop van dit gebouw gaven ons voldoende aanleiding om samen met het Cuypersgenootschap dit verzoek op te stellen”, zegt Ronald Polak voorzitter van de HK. ,,Van verschillende kanten hebben wij gehoord dat de eigenaar voornemens is om er appartementen te bouwen vergelijkbaar met die in De Biezenkamp. Er is naar mijn weten nog niks officieels, maar we zijn wel bezorgd.” Het Cuypersgenootschap is een stichting en zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. Het voormalige gemeentehuis is gebouwd in 1956.

ONVOLDOENDE BESCHERMD

Een inventarisatie voor het Parapluplan volgens criteria van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft opgeleverd dat Leusden een aantal hooggewaardeerde panden heeft waarvan het voormalige gemeentehuis er een van is. Deze panden zijn echter onvoldoende beschermd. Polak: ,,Een monumentenstatus biedt de beste bescherming tegen sloop van een gebouw.”

In de brief die beide organisaties aan de gemeenteraad schrijft, attenderen zij de gemeenteraad op zowel de architectuurhistorische als cultuurhistorische waarde van het voormalige gemeentehuis. ,,Daarnaast is het gebouw beeldbepalend voor dit deel van Leusden en is er vanwege het aanwezige kunstwerk sprake van een kunsthistorische waarde.” Dat kunstwerk betreft de kleurrijke plaquette die boven de ingang hangt. Het toont de gemeentewapens en tekent de sfeer in de toen nog agrarische gemeenten Hamersveld en Stoutenburg.

AANSCHERPEN

Verder vragen de opstellers van de brief of de gemeenteraad het huidige monumentenbeleid nog in 2020 te evalueren en zo nodig aan te scherpen. Passage uit de brief: ,,De gemeente hanteert als een van de weinige gemeente in Nederland het beleid om alleen monumenten aan te wijzen met instemming van de eigenaar. Wij hebben ons altijd fel tegen dit idee verzet omdat het resulteert in een zwak monumentenbeleid. Dit wordt bevestigd door het feit dat een groot aantal van de eerder door de gemeente geselecteerde panden tot op heden niet is aangewezen tot monument. Veel eigenaren houden met een simpel nee de bescherming van voor Leusden onvervangbaar erfgoed tegen.”

Bloemendal Vastgoed uit Leusden is al enige tijd eigenaar van het voormalige gemeentehuis, waar een aantal bedrijven is gehuisvest. Wildenberg interieurarchitectuur verliet het pand begin november vorig jaar. Gevraagd naar wat het plan is met het pand, zegt eigenaar Paul Bloemendal: ,,Daar kan ik niks over zeggen.” Verder zegt hij desgevraagd geen weet te hebben van de brief die naar de gemeenteraad is gestuurd. ,,Dus kan ik daar ook niks over zeggen.” Bron: leusderkrant.nl 11-3-20