Zowel Rijks- als provinciale subsidie asbestsanering in 2016

21 december 2015 10:46 uur

Wie zijn dak van asbest wil ontdoen, kan aankomend jaar gebruik maken van twee subsidieregelingen: een van de rijksoverheid, de ander van de provincies. Daarmee kan de subsidie voor de sanering oplopen tot 9 euro per vierkante meter. het verlenen van een saneringssubsidie.

Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van de volgende fiscale regelingen:

  • Milieu Investeringsaftrek (MIA);
  • Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken komt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

Fiscale regeling voor plaatsen zonnepanelen en asbestsanering

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u als bedrijf voor de zonnepanelen gebruikmaken van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). En kunt u VAMIL aanvragen.

Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs

In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De regeling loopt tot 1 september 2015.

Bron: Rijksoverheid.