Zoetermeer: Géén asbest in het Buytenpark

16 februari 2015 18:39 uur

De gemeente heeft op dinsdag 10 februari door een onafhankelijk bureau asbestonderzoek laten uitvoeren in de directe omgeving van het clubgebouw SV Real in het Buytenpark. Er zijn geen asbesthoudende deeltjes of asbestvezels gevonden. Dat betekent dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en het milieu in het onderzochte gebied. Het hele rapport vindt u op deze pagina. De opruimwerkzaamheden voor het afgebrande clubgebouw gaan op woensdag 11 februari van start. Naar verwachting zal het opruimen van het clubgebouw een week duren. Tijdens de werkzaamheden wordt beschermende kleding gedragen. De zogeheten ‘maanmannetjes’. Het is wettelijk verplicht deze veiligheidskleding te dragen.

De meest recente informatie is steeds te vinden op de website. Daarnaast worden de direct betrokkenen rechtstreeks geïnformeerd. Bron: gemeente Zoetermeer.