Zorgvuldigheid bovenaan bij verwijdering asbest

14 februari 2016 17:49 uur

Voorafgaand aan de grootscheepse renovatie van de Velsertunnel verwijdert Rijkswaterstaat asbest in de tunneluiteinden. Dit gebeurt tijdens drie weekendafsluitingen en enkele nachten. ‘Het gaat om stroken met een lengte van 10 kilometer, een arbeidsintensieve klus dus’, vertelt Paul Bleijenberg, projectleider bij aannemerscombinatie Hyacint.

De asbest werd zichtbaar afgelopen november toen tijdens een proef een afwateringsgoot bij een van de lichtroosters – ook wel wybertjes – werd weggehaald. Bleijenberg: ‘Daarachter ligt een dunne strip bitumen met een laag percentage asbest. Bij alle wybertjes hangen deze goten, dus we wisten meteen dat het om een grote hoeveelheid asbesthoudend materiaal ging.’

 

Veel toegepast

Bij de bouw van de Velsertunnel, 60 jaar geleden, was er nog niets bekend over de mogelijk schadelijke gevolgen van asbest voor de gezondheid. ‘Asbest werd destijds veel in de bouw toegepast, vooral omdat het lang meeging en dat blijkt nu ook. Tijdens inspectierondes hebben we het materiaal op verschillende plekken aangetroffen, en uiteindelijk ook bij de lichtroosters.’ Het asbesthoudende materiaal stond niet op bouwtekeningen. ‘Daar was destijds ook geen noodzaak toe, omdat de kennis ontbrak over de negatieve gevolgen.’

Geïsoleerd

In drie weekenden verwijdert Hyacint de afwateringsgoten en strips met asbesthoudend materiaal. ‘Asbestverwijdering mag volgens de wet niet samenvallen met andere werkzaamheden. Bovendien moet het werk ‘geïsoleerd’ plaatsvinden. In combinatie met de omvang was het daarom niet mogelijk deze werkzaamheden in de 9 maanden van de afsluiting uit te voeren.’

Weekenden

Het verwijderen van asbesthoudend materiaal vraagt veel opbouwtijd. Zo zorgt de aannemer voor een volledige isolatie van het werkgebied. Ook is er tijd nodig om na beëindiging van het werk de werklocatie asbestvrij te verklaren. Effectief blijft er per nacht maar vier tot zes uur over. Een ander nadeel van alleen ’s nachts werken is dat in die uren de buitentemperatuur het laagst is. De apparatuur die nodig is voor de asbestverwijdering functioneert alleen boven de 5 graden. Daardoor neemt het risico toe dat er niet gewerkt kan worden. Hoewel de verkeershinder tijdens een nachtelijk afsluiting veel kleiner is, heeft Rijkswaterstaat toch moeten kiezen voor weekenden en nachten waarin steeds één verkeersbuis wordt afgesloten.

Extra verkeersmaatregelen

Tijdens de weekendafsluitingen blijft steeds één tunnelbuis open voor verkeer van zuid naar noord. Hoewel verkeershinder niet te vermijden is, doet Rijkswaterstaat er alles aan om deze tot een minimum te beperken. Verkeer dat naar Haarlem of IJmuiden wil, wordt omgeleid via de calamiteitenbogen en de A9/Wijkertunnel. Om de regio te ontlasten, komen er op verschillende plekken tekstwagens en verkeersregelaars. Ook krijgt de Velserpont extra afvaarten door de inzet van de tweede pont in het weekend.

Meer informatie

Bekijk hier meer informatie over data, tijden en omleidingen. Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina A22: renovatie Velsertunnel. Bron: Rijkswaterstaat 12 februari 2016.