Zonnepanelen ook optie voor uw bv?

30 juni 2014 13:35 uur

Onlangs publiceerde de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) het jaarverslag over de De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil). Uit het jaarverslag blijkt dat veel ondernemingen in 2013 gebruik maakten van deze subsidies om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen kan ook voor uw bv een aantrekkelijke optie zijn.

Uit het jaarverslag (pdf) over de MIA en VAMIL kwam naar voren dat in totaal 1,2 miljoen vierkante meter asbestplaten werden gesaneerd en vervangen door ander materiaal. Een derde van deze nieuwe daken kregen bovendien zonnepanelen. De totale investering voor deze aanpassingen steeg van € 33 miljoen in 2012 naar € 71 miljoen in 2013. Bron: BV Rendement 30 juni 2014. Lees verder>>>>