Word uitbesteden verwerking zuiveringsslib trend?

15 februari 2014 11:45 uur

Het algemeen bestuur van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden oriënteert zich serieus op het uitbesteden van het verwerken van zuiveringsslib. Het bestuur oordeelt dat uitbesteden op de korte termijn goedkoper is. Zuiveringsslib is een restproduct van afvalwaterzuivering. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wekt biogas op uit het verwerken van dit slib.

Nieuwbouw of uitbesteden

Vanwege de vernieuwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan het Utrechtse Zandpad moest er een besluit genomen worden over het opnieuw bouwen of uitbesteden van een slibverwerkingsinstallatie.

Het bouwen van een nieuwe installatie is een grote investering. Het waterschapsbestuur heeft er daarom voor gekozen om slibverwerking voorlopig uit te besteden aan een andere partij. Dit is op de korte termijn goedkoper. Daarnaast verwerken andere partijen het slib ook om energie te winnen en zal de keuze van het bestuur daarom geen effect hebben op het milieu. Bron: Unie van Waterschappen – Fri, 14 Feb 2014