Woningen op plek school Doesburg

11 september 2020 08:31 uur

Op de plek van voormalig basisschool De Ooi in Doesburg komen circa twintig koop- en huurwoningen. De gemeente wil de school, nu tijdelijk bewoond en in gebruik als ontmoetingsplek voor de buurt, eind 2021 slopen. De nieuwbouw wordt begin 2023 opgeleverd.

De woningen gaan tussen de 200.000 en 250.000 euro kosten en voor de huurwoningen moet maandelijks tussen de 800 en 850 euro worden afgetikt. Woningen voor het zogenoemde middensegment, zo meldt de gemeente die aangeeft dat het merendeel van de woningen in Ooi ‘sociale huur en goedkope koop is’. De nieuwe woningen zorgen voor een evenwichtiger woningaanbod in de wijk.

Voorkomleegstand

Basisschool De Horizon, locatie De Ooi, sloot vorig jaar de deuren vanwege een structureel teruglopend aantal leerlingen. De gemeente Doesburg, eigenares van het pand en omliggende terrein dat circa 4.000 vierkante meter telt, vond al snel een nieuwe, tijdelijke functie. Sinds september 2019 worden de klaslokalen bewoond via Voorkomleegstand. Andere ruimten worden gebruikt door buurtbewoners. Zo komt het naaiatelier voor anderstaligen en de wijkraad er samen. ,,Wij richten nu een ruimte in voor ons huiskamerproject. De huiskamer was gevestigd in de PlusFit aan de Wilgenstraat en werd goed bezocht door ouderen, maar die ruimte was te klein om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen”, vertelt voorzitter Ruud Hogenhout.

De wijkraad voelt zich door het plan overvallen. ,,Wij hadden niet het idee dat het zo snel zou gaan. Terwijl we geregeld contact met de gemeente hebben. Wat wij vooral in het plan missen is een multifunctionele ruimte”, zegt Hogenhout.

Het CDA in Doesburg vindt dat de wijkraad beter geïnformeerd had moeten worden. ,,Het overleg met de bewoners kan veel beter. Als gemeente moet je je toch bewust zijn van het feit dat je door sloop een voorziening beëindigd en dat dit effect heeft op initiatieven”, vertelt CDA-raadslid Wim Robbertsen.

Stadspartij Doesburg

Stadspartij Doesburg, de grootste politieke partij in de Hanzestad, hoopt dat er voor de wijkraad en het naaiatelier een oplossing wordt gevonden. ,,Het is een unieke locatie en misschien zijn er betere en creatievere oplossingen mogelijk met een centrale plek voor de buurt, de wijkraad of anderen die een plek nodig hebben om activiteiten uit te voeren. Met alleen huizen bouwen doe je deze plek tekort”, meldt Stadspartij Doesburg-fractievoorzitter David van Sommeren.

Doesburg verwacht dat de grondverkoop enkele tonnen oplevert. Geld dat nodig is omdat er bezuinigd moet worden. CDA-raadslid Robbertsen: ,,Bezuinigen is één, maar meedenken met lopende initiatieven is ook ontzettend belangrijk.” Bron: gelderlander.nl