Woningen Ermelo gesloopt voor nieuwbouw

07 oktober 2019 18:18 uur

Zes woningen aan de Hamburgerweg in Ermelo worden op termijn gesloopt. Hiervoor in de plaats wil Uwoon op het vrijkomende terrein meer woningen in de sociale sector bouwen.

Door het Ermelose college van burgemeester en wethouders wordt hiervoor aan de huidige bewoners een zogenoemde stadsvernieuwingsurgentie verleend. Dat maakt dat de bewoners kunnen kiezen of zijn met voorrang willen verhuizen of dat ze er voorlopig willen blijven wonen. Bij een verhuizing kregen ze urgentie.

TUIN

De woningen zijn technisch slecht maar wel voorzien van een ruime tuin. Dat maakt het mogelijk voor Uwoon hier extra woningen in de sociale sector te bouwen. Om hoeveel extra woningen het gaat, is nog niet bekend.

Indien de bewoners met voorrang willen verhuizen worden de woningen als tijdelijke woonruimte aangeboden. Daarmee moet worden voorkomen dat totale verloedering ontstaat en/of vernielingen worden aangericht. De tijdelijke bewoning is in principe tot 2023, dan worden de woningen gesloopt. Het streven is dat er in 2025 nieuwbouw is gerealiseerd.

GARANTIE

De huidige bewoners krijgen bij een verhuizing de garantie dat ze in de toekomst terug mogen naar een van de nieuw te bouwen woningen aan de Hamburgerweg. Volgens wethouder Laurens Klappe speelt een dergelijke vorm van vernieuwing nog niet op andere locaties, maar is dat in de toekomst wel te verwachten.

De rol van de gemeente is beperkt tot het verlenen van de urgentie en straks het beoordelen van het bestemmingsplan voor de nieuw te bouwen woningen. Over de afbraak van de woningen is door Uwoon uitvoerig gecommuniceerd met de betrokkenen. Bron: hetkontaktermelo.nl 7-10-19