Woningcorporaties en LAVS

14 oktober 2013 09:50 uur

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) heeft verschillende gebruikers. Naast de gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven, toezichthouders en laboratoria zijn er de opdrachtgevers van een inventarisatie en eventuele sanering. Mooiland, één van de grootste woningcorporaties in Nederland, is zo’n opdrachtgever. Aan het woord: Marc Klaver, beleidsmedewerker.

Hoe zijn jullie betrokken bij LAVS?

“We nemen al vanaf het begin in 2012 deel aan de pilotgroep. Dat betekent dat we het systeem testen en de resultaten terugkoppelen.”

Waarom gebruiken jullie het systeem?

“Het was voor ons een kans om van een hoop papierwerk af te raken. Het bijhouden van asbestprojecten is een papieren tijger! We waren toe aan verbetering van het bijhouden van onze administratie rondom asbest. We hebben woningen verspreid over heel Nederland. Voorheen stonden de gegevens over asbest in verschillende Excell-documenten en die waren niet op elke locatie te bekijken. Ook moesten we elke keer weer opnieuw uitzoeken welk bedrijf en welke contactpersoon er in die regio voor ons had gewerkt. Het LAVS biedt daarin echt uitkomst. We hebben nu een duidelijk overzicht en verschillende mensen kunnen vanaf iedere locatie in het systeem terecht.”

Waar hebben jullie op gelet bij het testen?

“We hebben vooral gekeken naar de robuustheid van het systeem. Hoe zijn de gegevens raadpleegbaar? Heb ik gemakkelijk en snel de informatie die ik wil hebben? Staan de juiste en ook alle gegevens in het systeem? Is het simpel in te voeren? En is het systeem betrouwbaar? Het resultaat na verschillende versies mag er zijn. Het systeem staat! Ik heb wel mijn bezorgdheid geuit over de snelheid. Die is inmiddels sterk verbeterd, maar met meer gebruikers en nog meer data in de toekomst moet dat natuurlijk wel zo blijven.”

Hoe zien jullie de toekomst van LAVS?

“Ik mis de verschillende koppelingen met bijvoorbeeld de inventarisatie- en verwijderingsbedrijven. De bedoeling was dat die sneller zouden aanhaken. Nu staan onze statische gegevens erin en kunnen de bedrijven die we inschakelen er nog niet rechtstreeks mee aan de slag. Ik hoop dat die stappen spoedig worden gezet. Verder heb ik vertrouwen in het systeem. LAVS gaat ons helpen om gemakkelijk, transparant en eenduidig het asbestproces te doorlopen. Iedereen kan op een overzichtelijke manier zien wat je aan het doen bent. Dat is fijn, want we willen niet dat asbest verdwijnt naar plekken waar het niet hoort. Wij zijn er klaar voor, kom maar op!”

Bron: Nieuwsbrief LAVS