Woerden: Waarom je voortaan moet betalen als je sloopafval bij de Milieustraat brengt

04 juni 2019 08:18 uur

Wie bouw- en sloopafval inlevert bij de Milieustraat in Woerden moet vanaf volgende maand altijd betalen. Het tarief wordt 10 euro per kwart kuub. De eerste lading gratis wegbrengen is er vanaf dan niet meer bij.

Tot een paar jaar geleden kon bouw- en sloopafval zoals isolatiemateriaal, sloophout, puin, gasbeton en bijvoorbeeld dakpannen altijd gratis worden ingeleverd. De gemeente maakte daar vorig jaar een einde aan. Er was geconstateerd dat aannemers met de afvalpas van een inwoner in de hand af en aan reden met puin. Woerdenaren die nooit zelf verbouwen, betaalden wel volop mee. Het inleveren was weliswaar gratis, de verwerking kostte geld. En deze kosten werden via de reinigingsrechten, die ieder huishouden betaalt, verrekend.

Bij de vorig jaar ingevoerde verandering werd wel een uitzondering gemaakt: de eerste kwart kub sloopafval mocht gratis worden ingeleverd. Pas daarna ging de meter lopen. In de praktijk bleek dat sommige Woerdenaren, door rondjes te rijden, probeerden steeds opnieuw een ‘gratis eerste kwart kub’ in te leveren. Medewerkers van de Milieustraat die daar wat van zeiden, werden onheus bejegend.

Verschil

De gemeente is nog steeds veel geld kwijt. Het afvoeren en verwerken kost per jaar bijna 120.000 euro, terwijl er maar 28.000 euro aan inkomsten tegenover staan. Het verschil werd verwerkt in de hoogte van de reingingsrechten.

De gemeente verandert nu de regels opnieuw. Het wordt vanaf 1 juli altijd betalen. En dan geen 15 euro, maar 10 euro per kwart kub. Met dat tarief is de inzameling kostendekkend, verwacht Woerden. Met andere woorden, niemand betaalt via zijn reinigingsrechten meer mee aan wat de ander inlevert. De gemeente heeft uitgerekend dat het nieuwe systeem op jaarbasis zelfs een plus oplevert van 112.000 euro. Met die extra opbrengst kunnen de reinigingsrechten van Woerden worden verlaagd, of ze stijgen minder hard.  Bron: ad.nl 4-6-19

Overig nieuws