Winterswijk: vleermuizen vertragen sloop van schoolgebouw

12 juni 2016 07:27 uur

In het schoolgebouw van voorheen De Driemark aan de Jan Stienstraweg huist een kraamkolonie vleermuizen. Dat bleek uit het flora- en faunaonderzoek dat de gemeente vorig jaar liet uitvoeren. Door de aanwezigheid van de vleermuizen kan er pas na het broedseizoen dat loopt tot augustus/september begonnen worden met de sloop van het gebouw.

“Van een kraamkolonie is sprake als er acht of meer vleermuizen zijn”, vertelt Marie-Louise Tanck, Teamcoördinator Facilitaire Zaken en Gebouwenbeheer. Wanneer er minder dan acht vleermuizen zijn, kan worden volstaan met het ophangen van nestkasten. Is er sprake van een kraamkolonie, dan worden er ook nestkasten opgehangen, maar mag pas met de sloop begonnen worden als het broedseizoen voorbij is. Dat broedseizoen loopt zo ongeveer van half mei tot half augustus. Bron: Achterhoeknieuws 10 juni 2016. Lees verder>>>>