Winterswijk: Sloop en herbouw ruim tweehonderd woningen

16 januari 2020 10:33 uur

Ruim tweehonderd verouderde woningen in Winterswijk worden door woningbouwvereniging De Woonplaats tussen 2023 en 2030 gefaseerd gesloopt. Daar komen kleinere en duurzame huizen voor terug.

Het zou te duur worden deze huizen energiezuinig te maken en de corporatie kan met herbouw beter inspelen op de groeiende vraag naar kleinere woningen. De Woonplaats wil nog geen namen noemen van wijken of straten waar de af te stoten woningen staan, omdat eerst de bewoners zullen worden ingelicht.

Johan Oude Breuil van de Woonplaats, met 2200 huurwoningen de grootste speler op de Winterswijkse huurmarkt: ,,Dat gaan we netjes doen. Sommige huurders weten al wel dat hun woning moeilijk duurzaam te maken is, maar we gaan de huurders zeker twee jaar tevoren informeren. Tenslotte willen mensen ook weten of ze in hun huidige woning nog nieuwe vloerbedekking of behang moeten gaan aanschaffen. Dan gaan we met hen in gesprek over herhuisvesting.”

Verkoop geen waarschijnlijke optie

Dit betekent dat Woonplaats pas in de loop van volgend jaar bekend maakt welk eerste complex of straat wordt aangepakt. Het gaat volgens de Woonplaats om zowel wooncomplexen als laagbouw.

Waar de vervangende nieuwbouw komt is eveneens nog niet bekend. Dat kan op dezelfde kavels zijn, maar ook op nog niet-bebouwde grond. Verkoop van deze verouderde woningen aan bewoners is volgens de zegsman geen waarschijnlijke optie, ,,zeker niet als het om een appartementencomplex gaat, want daar kun je geen uitzonderingen maken.”

Het afstoten van de verouderde woningen in Winterswijk wordt aangegrepen voor de bouw van meer woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens en minder voor gezinnen. Woonplaats wil het huidige aantal van 2200 woningen in Winterswijk handhaven. Maar niet uitbreiden. De woningmarkt wijst uit dat er geen belangstelling is aan woeste plannen”, aldus Oude Breuil.

Intussen gaat ook de verduurzaming van woningen die nog wel energiezuinig kunnen worden gemaakt, gewoon door. Bron: gelderlander.nl 15-1-20