Wijdemeren: Verontreinigingen aangetroffen bij werkzaamheden Oppad Loosdrecht

27 februari 2016 15:35 uur

Bij de sloopwerkzaamheden van gebouw het Trefpunt aan het Oppad in Loosdrecht zijn autobanden, puin en asbestverdacht materiaal gevonden in de bodem. Er zijn inmiddels monsters genomen van de verontreiniging en het onderzoek hiernaar start in de eerste week van maart. Ook wordt onderzocht of het grondwater verontreinigd is. Doordat de verontreiniging in de bodem zit, vormt het geen gevaar voor de omgeving. Daarom gaan de sloopwerkzaamheden door. Deze werkzaamheden duren nog tot en met 4 maart.

De sloop van het Trefpunt is maandag 22 februari gestart. De werkzaamheden zijn onderdeel van het bouwrijp maken van het terrein. Aan het Oppad komen negen rijwoningen en een vrijstaande woning. Voor aanvang van de sloop is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem. Hieruit bleek dat alleen onder een gedeelte van het parkeerterrein en de rijweg van het Oppad een verontreiniging aanwezig was, die gesaneerd moet worden. Onder het gebouw kon vooraf geen onderzoek in de bodem worden gedaan. In het overige gedeelte van het terrein is wel bijmenging van puin in de bodem aangetroffen. Daarom is in de geplande werkzaamheden al rekening gehouden met een afgraving van het gehele terrein tot een meter diep. Het terrein wordt daarna weer aangevuld met schone grond. Bron: Persbericht gemeente Wijdemeren