Wie is aansprakelijk voor het verwijderen van asbest?

11 april 2016 10:01 uur

Dat asbest gevaarlijk kan zijn, is inmiddels algemeen bekend. Onlangs is bij een brand van een schuur asbest vrijgekomen. De asbest is neergekomen op het perceel van de eigenaar van de schuur en op de omliggende percelen van de buren.

Sinds 1 juli 1993 mag asbest niet meer worden toegepast in de bouw. Er zijn nog veel bouwwerken van voor die tijd waarin asbest aanwezig is. De problemen met asbest ontstaan voornamelijk als de asbestproducten beschadigd raken en er (asbest)vezels vrij komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij brand. Na de brand moeten de vrijgekomen asbestdeeltjes opgeruimd worden, al dan niet door speciaal daartoe gecertificeerde bedrijven. De kosten daarvoor kunnen hoog oplopen. De vraag is vervolgens wie verantwoordelijk is voor het opruimen van de vrijgekomen asbest en wie de kosten daarvoor dient te dragen.

Gemeente brengt kosten van asbestverwijdering in rekening bij eigen(a)aren van de besmette percelen de eigenaar zal dit vervolgens bij zijn eigen verzekering indienen. Kortom, in het geval van vrijgekomen asbest (na bijvoorbeeld een brand) kan de eigenaar van het betreffende perceel voor hoge kosten komen te staan, ook al heeft de brand bij iemand anders gewoed. Vervolgens zal de vraag zijn of hij daarvoor verzekerd is (opstalverzekering) en/of de schade verhaald kan worden op de (eventuele) veroorzaker.

Als de veroorzaker van de asbestbrand onderverzekerd blijkt te zijn en geen financiële middelen blijkt te hebben, kunt u (of uw verzekeraar) de veroorzaker wel aansprakelijk stellen maar het is nog maar de vraag of dit iets oplevert. Het komt vaak voor dat burgers onderverzekerd blijken te zijn voor dit soort calamiteiten. Het is daarom raadzaam uw polis te checken of de asbestschade ook wordt vergoed die door een ander is veroorzaakt. Op de website van de consumentenbond » vindt u  een artikel over dit onderwerp. Bron: Gemeente Landgraaf 11-04-2016.