Westvoorne maakt afspraken voor sanering glasopstallen in het buitengebied

11 oktober 2015 08:59 uur

Op 30 september jl. is een grote stap gezet in het opruimen van het verspreid liggende glas in het buitengebied van Westvoorne. ,Met de ondertekening nu van zes exploitatieovereenkomsten wordt 1,71 ha fysiek en vergund glas en 5,28 ha papieren glas gesaneerd.
In samenwerking met de projectontwikkelaar Roberto Truijers (Truijers Vastgoed) en makelaar Jaco Eeltink (WLTM) tekenden wethouder Bert van der Meij en de zes tuinders de bijbehorende exploitatieovereenkomsten.

Op 29 december 2009 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Glasherstructurering vastgesteld. Hierin is het gemeentelijk beleid voor de sanering van verspreid liggend glas in het buitengebied vastgelegd. Ter compensatie van de schade als gevolg van sloop van de kassen en andere opstallen krijgen drie eigenaren in totaal zes compensatiewoningen toegewezen, die ruimtelijk gezien op de locatie aan de Heveringseweg 13 worden gerealiseerd. Dit project heeft de naam Carte Blanche II gekregen en ligt aan de Heveringseweg en de Rietdijk in Rockanje. De verkoop van dit project is inmiddels gestart.

Twee andere tuinders krijgen eveneens zes compensatiewoningen toegewezen, die ruimtelijk gezien op de Achterstrypseweg 5 worden gerealiseerd. Dit project heeft de naam Carte Blanche Excellent. Ook dit project bestaat uit 6 kavels voor vrijstaande woningen. Beide projecten worden via projectontwikkelaar Truijers Vastgoed verkocht. Met één tuinder is de gemeente nog in gesprek over de definitieve locatie van de compensatiewoningen.

De uitvoering van het glasbeleid levert door de landschapsverbetering een bijdrage aan een duurzaam Westvoorne.

Bron: Gemeente Westvoorne, 05-10-2015.