Westland: gemeentebestuur gaf geen onjuist advies aan bewoners asbestwijk

18 november 2015 08:54 uur

Aan de bewoners van de asbestwijk in Wateringen is bij de vrijgave van de wijk na de sanering geen onjuist advies gegeven. Dat stelt het college van B en W van Westland in antwoord op vragen van Westland Verstandig.
Bij een calamiteit mogen particulieren geen restanten van asbest opruimen. In de periode voor de vrijgave heeft de gemeente advies ingewonnen bij milieudienst DCMR en bij de gezondheidsdienst GGD. Er is daarna geadviseerd in lijn met de adviezen die eerder in een asbestkwestie in de gemeente Roermond zijn gegeven.

De Wateringse wijk is op 14 april vrijgegeven en daarmee was er geen sprake meer van een calamiteit, aldus B en W. In strikte zin zijn asbestbrokjes zoals deze bij de brand zijn vrijgekomen, wel hechtgebonden, maar niet op de breukrandjes ervan. Een zeer strikte interpretatie van de regels betekent dus dat je als burger een dergelijk brokje niet zou mogen oprapen, want het is een gebroken stukje en daarom niet meer volledig hechtgebonden.  Bron: WOS.nl 17-11-2015. Lees verder>>>>