Welke subsidiemogelijkheden zijn er bij asbestverwijdering

04 juni 2015 15:19 uur

Bedrijven kunnen van 2 fiscale regelingen gebruik maken om asbest te verwijderen. Voor particulieren is er geen subsidie voor asbestverwijdering.

Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van de volgende fiscale regelingen:

  • Milieu Investeringsaftrek (MIA);
  • Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).

Fiscale regeling voor plaatsen zonnepanelen en asbestsanering

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u als bedrijf voor de zonnepanelen gebruikmaken van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). En kunt u VAMIL aanvragen.

Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs

In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De regeling loopt tot 1 september 2015.