Website www.sloopcode.nl is nu online voor alle betrokkenen in de sloopsector

04 september 2015 06:44 uur

De initiatiefnemers van de “Code Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de aanbesteding en uitvoering van sloopprojecten” hebben de website www.sloopcode.nl gelanceerd. De website is een belangrijk middel om zoveel mogelijk organisaties in de sloopsector te kunnen bereiken en te committeren aan de Code. Initiatiefnemers van de  Sloopcode zijn VERAS namens de sloopbedrijven en een aantal toonaangevende advies- en ingenieursbureaus in het sloopwerkveld. 

De aanleiding voor het opstellen van de Code Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de aanbesteding en uitvoering van sloopprojecten (hierna: Sloopcode) is dat er geregeld discussies ontstaan over de eisen in bestekken voor sloopprojecten. De Sloopcode beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokkenen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. Het voordeel is dat transparantie, betrouwbaarheid van informatie en zorgvuldigheid worden bevorderd in aanbestedingen van sloopwerken.

Na het lanceren van www.sloopcode.nl is uiteraard de doelstelling dat zoveel mogelijk partijen hun steun uitspreken voor de Sloopcode. Hiertoe is de website www.sloopcode.nl opgezet om een brede uitrol onder alle betrokkenen mogelijk te maken. De website is heel toegankelijk van opzet; op de homepage is alles te vinden voor de gebruiker. De Sloopcode zelf, met toelichting op de hoofdtekst, is makkelijk in te zien. Verder zijn er tabs op de website waarbij in één oogwenk de organisaties die de Sloopcode hebben ondertekend, de veelgestelde vragen (FAQ) en het nieuws te zien is. www.sloopcode.nl is ook heel interactief inzetbaar; via social media en er kunnen blogs geplaatst worden waarop gereageerd kan worden.

Tenslotte is het eenvoudig om de Sloopcode te ondertekenen. Ondertekening is overigens juridisch niet bindend. Daarvoor is bewust gekozen. Hiermee worden formele discussies voorkomen en wordt juist bereikt dat er een breed commitment ontstaat voor de Sloopcode. Echter, het is niet vrijblijvend. Indien een organisatie de Sloopcode steunt, dan is de procedure als volgt: de Code kan online ‘ondertekend’ worden door het invullen van enkele gegevens. Vervolgens ontvangt de organisatie een bevestiging en het bedrijfslogo met link naar de eigen website worden direct geplaatst op www.sloopcode.nl. Er is ook een logo van de Sloopcode beschikbaar die op uitingen vermeld kunnen worden .

Over de initiatiefnemers.

VERAS is de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderaars. VERAS bestaat uit circa 90 leden en 30 donateurs.

De betrokken advies- en ingenieursbureaus zijn Grontmij, BOOT, Search, Koenders & Partners, RW Advies en Sloopadviseurs.nl