Wateringen: verwarring over asbestsanering na artikel Telegraaf

12 april 2015 20:39 uur

Uit een artikel in de Telegraaf van 8 april jl. is ons gebleken dat er verwarring is ontstaan nadat enkele bewoners uit straten die niet direct grenzen aan de brandhaard een bureau (Oesterbaai) opdracht hebben gegeven te inventariseren welke saneringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Dit bureau stelt dat de saneringswerkzaamheden in opdracht van de gemeente niet goed zijn uitgevoerd. Belangrijk om te weten is dat de rapportages van Oesterbaai zijn opgesteld vóór afronding van de eind/nacontrole. Met andere woorden: het werk dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd was op dat moment nog niet klaar.

Op grond van de geldende wet- en regelgeving moet een gebied dat is gesaneerd en vrijgegeven vervolgens ook nog een eind/nacontrole ondergaan. Het kan namelijk zijn dat er na het moment van vrijgave van een tuin, dak, etc. herbesmetting plaatsvindt vanuit andere tuinen of daken die op dat moment nog niet zijn gesaneerd. Bron: Westlanders.nu 09-04-1945. Lees verder>>>>