Wanneer komen de nieuwe asbestnormen?

03 februari 2014 08:40 uur

NEN krijgt veel vragen over de status en verwachte definitieve publicatiedatum van de asbestnormen die op dit moment worden herzien. Met name de bekendste norm NEN 5707 ‘Asbest in bodem’ staat hierbij in de belangstelling. Tegelijkertijd wordt ook NEN 5897 ‘Asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat’ en NTA 5727 ‘Asbest in waterbodem’ herzien.

De belanghebbende partijen zijn overeengekomen dat de normen over asbest onderling afgestemd worden en aan moeten sluiten bij de overige (geactualiseerde) normen. Ook moeten ze aansluiten bij wetgeving en praktijk.

Tussenstand

De NEN-werkgroep is gestart met NEN 5707. Besloten is de werkwijze voor inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem op te splitsen in: NEN 5707 voor veldwerk en NEN 5898voor laboratoriumanalyses. Lees meer over toepasselijke  normeringen>>>>