Wageningen: Woningbouw niet meer eerste alternatief na sloop boerderij

De komende tien jaar komt er in deze regio naar schatting zo'n 75 hectare (150 voetbalvelden) vrij aan boerderijen en boerenschuren. Dat is exclusief bijbehorende landerijen. Het wordt geen automatisme meer dat er woningen voor leegstaande boerderijen in de plaats komen.

Sterker nog, dat is zelfs ongewenst, vinden de gemeenten in de Regio Amersfoort en de Regio FoodValley. Het beperkt andere boeren in de omgeving in hun bedrijfsvoering.

Ook de markt voor luxe landelijk wonen raakt verzadigd, is al eerder geconstateerd. En het leidt niet tot een 'vitaler platteland.'

Slimmere mogelijkheden

De twee regio's vinden dat er meer en 'slimmere' mogelijkheden moeten komen voor een andere bestemming van leegstaande boerderijen. Ook kringlooplandbouw, het opwekken van duurzame energie, het beginnen van een onderneming of recreatiebedrijf en het aanleggen van natuur moet makkelijker worden gemaakt. Knellende regels van diverse gemeenten moeten dan onder de loep genomen worden.

De samenwerkende gemeenten willen boeren stimuleren met het op tijd bedenken van een alternatief voor hun te sluiten boerderij. Ook willen ze boeren helpen de zaken financieel op orde te krijgen.

Samen met andere provincies willen ze het rijk ertoe bewegen de belastingsregels voor stoppende boeren te versoepelen. Ook komt er meer aandacht voor sociale en mentale problemen bij boeren als gevolg van bedrijfssluiting.

Bij het slopen van schuren mag er in de regel eenzelfde hoeveelheid aan bebouwing weer terugkomen. Soms is die regel beperkend voor nieuwe plannen. Het uitruilen van sloopmeters willen de gemeenten dan ook makkelijker maken. Bron: gelderlander.nl 4-10-19