Waalre: start sloop aangebouwde vleugels voormalig gemeentehuis

30 november 2014 09:24 uur

Op 8 december starten de sloopwerkzaamheden voor de aangebouwde vleugels uit de jaren ’70 en ’90 van het voormalige gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan. Wethouder M. Starmans geeft het startschot voor de sloop om 08.30 uur, door de eerste sloophandeling te verrichten. De werkzaamheden duren ongeveer 30 werkdagen en worden uitgevoerd door Sloop en Grondwerken M. Heezen B.V. uit Eindhoven. De kantoorvleugels worden onder asbestcondities gesloopt. De restanten van het monumentale gedeelte van het voormalige gemeentehuis blijven staan. Na de werkzaamheden is het gebied aan de Koningin Julianalaan weer toegankelijk voor wandelaars.

De sloopwerkzaamheden starten op maandag 8 december. M. Heezen gaat eerst binnen in de gebouwen aan de slag met het verwijderen van onder andere asbesthoudend materiaal. De sloopwerkzaamheden worden duurzaam uitgevoerd. De verschillende herbruikbare materialen (kozijnen, metaal, hout etc.) worden bij de bron gescheiden en apart afgevoerd. De daadwerkelijk afbraak van de aangebouwde kantoorvleugels start na enkele weken.

Planning
Naar verwachting duren de werkzaamheden 30 werkdagen. In de periode rond de kerstdagen en Oud en Nieuw liggen de werkzaamheden twee weken stil, waarna op 5 januari 2015 het werk weer hervat wordt. Na de sloopwerkzaamheden wordt het materiaal afgevoerd en het terrein opgeruimd. De kelders van de kantoorvleugels worden volgestort met zand, waarna het terrein wordt ingezaaid met gras. Wandelaars kunnen het terrein en de wandelpaden in het gebied aan Koningin Julianalaan dan weer veilig betreden.

Raad besluit over monumentale gedeelte
De restanten van het monumentale gedeelte van het voormalige gemeentehuis zijn in september van dit jaar gestabiliseerd, dichtgetimmerd en omheind. Ze blijven staan totdat de raad een besluit heeft genomen over wat er met het monumentale gedeelte moet gebeuren. De sloop van de kantoorvleugels gebeurt uiterst zorgvuldig en is er op gericht om de restanten van het monumentale gedeelte te behouden.

Aanbesteding
Na de brand in het gemeentehuis in juli 2012 is het voormalige gemeentehuis onbruikbaar geworden. Voordat tot sloop van de kantoorvleugels over gegaan kon worden, moest eerst de locatie voor het nieuwe gemeentehuis bekend zijn. In maart besloot de gemeenteraad ’t Hazzo te kiezen als locatie voor het nieuwe gemeentehuis. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de aangebouwde vleugels van het voormalige gemeentehuis op korte termijn gesloopt moeten worden. De raad heeft in juli 2014 krediet beschikbaar gesteld voor het slopen van de kantoorvleugels, waarna het aanbestedingstraject is gestart. In november is het traject afgerond en de opdracht gegund aan Sloop en Grondwerken M. Heezen B.V. uit Eindhoven.
Bron: gemeente Waalre 29 november 2014.