VVD Wageningen maakt zich zorgen om sloop sporthal: ‘moeten kinderen straks met de bus naar gym?’

12 juni 2018 05:36 uur

De Wageningse VVD wil weten hoe het zit met de mogelijke sloop van de Olympiahal in die gemeente. In 2015 heeft de raad besloten dat de Olympiahal pas gesloopt mag worden nadat een locatie is gevonden voor de gymlessen van de G.J. van den Brinkschool en de Zwanenridder.

Volgens Esther Koenders (VVD) kan het niet zo zijn dat de schoolkinderen straks met bussen naar de Marijkeweg vervoerd moeten worden. In een persbericht laat zij weten: ‘Vervoer met de bus jaagt scholen op extra kosten en er gaat bovendien veel tijd mee verloren.’

Zorg voor locatie

De VVD wijst op één van de kerntaken van de gemeente: zorg dragen voor adequate locaties voor bewegingsonderwijs in de buurt van de scholen.

Naast de twee basisscholen maken ook sporters gebruik van de Olympiahal. De sporters verkeren volgens de VVD in onzekerheid of zij na de zomervakantie nog steeds gebruik kunnen maken van de hal, of dat zij gaan verhuizen naar sporthal De Aanloop. Bron: omroepgelderland.nl 10-6-18