Voorziening sanering asbest voor agrarische ondernemers

12 juli 2015 07:45 uur

Uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken en Flynth blijkt dat er soms een voorziening kan worden getroffen voor toekomstige kosten van asbestopruiming; dat drukt de fiscale winst in het bedrijf.

Eén van de voorwaarden voor het kunnen vormen van een voorziening is het zogenaamde zekerheidsvereiste. Het moet zeker zijn dat de betreffende sanering ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. In beginsel ligt de bewijslast daarvoor bij de belastingplichtige zelf.

Gelet op de regelgeving waarin is opgenomen dat asbest gesaneerd moet zijn uiterlijk 2024 wordt nu bepleit te bepalen dat in het kader van het kunnen vormen van een voorziening voor asbestsanering per definitie is voldaan aan de zekerheidsvereiste. Bron: Flynth adviseurs en accountants 8 juli 2015. Lees verder>>>>