Voorkeur nieuwbouw boven sloop in krimpregio’s

28 februari 2015 18:34 uur

Krimpregio’s geven nieuwbouw en herstructurering voorrang boven sloop. Slechts Parkstad Limburg heeft een forse sloopopgave. Dat blijkt uit het onderzoek Van kwantiteit naar kwaliteit van Platform31.

De onderzoekers vinden sloop een noodzakelijke oplossing om af te komen van de overtollige woningen in gebieden met bevolkingskrimp. In de regio’s wordt hier anders over gedacht. De meeste krimpregio’s geven aan zich te richten op herstructurering en nieuwbouw. Daarbij wordt aangetekend dat sloop noodzakelijk is om te voorkomen dat nog meer huizen leeg komen te staan en de leefbaarheid verder achteruit gaat. Bron: Vastgoedmarkt 26-02-2015. Lees verder>>>>