Voorburg: Sloop gebouwen Klein Plaspoelpolder

10 juli 2019 19:36 uur

Voordat er gebouwd kan worden, moet er eerst gesloopt worden. Begin 2018 zijn de silo’s en het stalen gedeelte van de Mebin betoncentrale ontmanteld. Het stenen kantoorgebouw mocht toen nog niet worden gesloopt vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Inmiddels heeft Mebin toestemming om ook het kantoor en de overige verhardingen op het terrein te verwijderen. De sloop vindt deze zomer plaats. Mebin heeft de direct omwonenden van de betoncentrale met een brief over de sloop geïnformeerd.

De karakteristieke Mebin-kraan, de bijbehorende kraanbaan en de rails worden niet verwijderd. De gemeente wil kijken of de kraan op een goede manier ingepast kan worden in de nieuwe woonwijk. Aan de potentiële ontwikkelaars van dit gebied wordt gevraagd om in hun planuitwerking de kraan als optioneel onderdeel mee te nemen. Daarna besluit de gemeente of de kraan definitief blijft staan of dat deze alsnog wordt verwijderd.

De gemeente wil de gebouwen op de voormalige gemeentewerf en het afvalbrengstation zo snel mogelijk gaan slopen. Ook hier moeten we rekening houden met de aanwezige vleermuizen. Verwachting is dat de sloop van deze gebouwen in het najaar 2019 plaats vindt. Zodra er meer bekend is over de exacte sloopplanning informeren wij de omwonenden van deze locatie.

Na de sloop van de gebouwen zorgt de gemeente, in overleg met de klankbordgroep, voor een tijdelijke inrichting van de terreinen Bron: voorburgsdagblad.nl 10-7-19

Overig nieuws