Voorbereidingen sloop gevangenis Zwaag start vóór september

27 mei 2020 08:10 uur

De voormalige gevangenis in Zwaag wordt gesloopt. Dat hebben de gemeente Hoorn en het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken. De voorbereidingen voor de sloop starten vóór september 2020.

De komende jaren gaan de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf met elkaar in gesprek over een mogelijke nieuwe bestemming op deze plek. Voorwaarde voor de gemeente Hoorn is dat dit andere ontwikkelingen in de gemeente niet in de weg staat.

Aankoopgrond

Van aankoop van de gevangenis en de grond op dit moment geen sprake meldt het college aan de Raad. Op de huidige locatie rust de bestemming ‘Maatschappelijk-penitentiaire inrichting’. Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert een reallocatieprocedure, waarbij zij hun vastgoed aan gemeenten aan kan bieden als het vastgoed dan gebruikt wordt voor een bestemming in de publieke sfeer, zoals eigen huisvesting, aanleg voor openbaar toegankelijke infrastructurele voorzieningen of ander louter collectieve voorzieningen, of voor publieke taken.

Na de sluiting in 2018

In juli 2018 besloot het Kabinet de Penitentiaire Inrichting in Zwaag te sluiten. Vanaf dat moment zijn de gemeente Hoorn en het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek over de toekomst van het gebouw. De gemeente heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat het pand geen spooklocatie wordt en verloedert. Daarom zijn partijen overeengekomen dat het gebouw gesloopt gaat worden.

Ontwikkeling

Op langere termijn wil de gemeente graag een nieuwe en duurzame bestemming op deze plek, passend bij de ontwikkelingen in de gemeente Hoorn. Wel is belangrijk dat dit geen ongunstige invloed heeft op andere belangrijke projecten, zoals de Poort van Hoorn, de ontwikkeling van de Balk-locatie en de Holenweg. Uiterlijk medio 2022 gaan de partijen met elkaar in gesprek over de herontwikkeling van de locatie. Voor de tussentijd zoeken partijen naar een goede tijdelijke invulling van de locatie na de sloop van het gebouw. Bron: onswestfriesland.nl