Voorbereiding sloop woningen Kanaal- en P. van Saxenstraat

16 mei 2018 20:19 uur

In Rijnsburg is in opdracht van wooncorporatie Dunavie afgelopen maandag een start gemaakt met het inrichten van het bouwterrein aan de P. van Saxenstraat en Kanaalstraat. Het bouwterrein wordt afgezet met vaste hekken en de sloopwerkzaamheden. Na de sloop worden hier zeer energiezuinige huurwoningen (35) en koopwoningen (10) gebouwd.

‘De bouw van nul-op-de-meter woningen doen we niet alleen om ervaringen op te doen voor het realiseren van deze woningen in de toekomst, woningcorporaties hebben doelen te behalen op gebied van Duurzaamheid.’ Dunavie is daarin ambitieus, maakt Dunavie-directeur Alfred Busser duidelijk. ‘In 2020 hebben onze woningen gemiddeld Energielabel B. Ook willen we met duurzaamheidsmaatregelen de woonlasten voor onze huurders naar beneden brengen. Voor de bewoner betekent het niet alleen een lagere energierekening, maar ook meer wooncomfort.’

‘Natuurlijk moeten we daarbij ook insteken op het gedrag van huurders. We willen op naar een gasloze toekomst. Dat is natuurlijk erg ambitieus en dat kunnen we zeker niet in één keer doen of alleen. Over de weg ernaartoe zijn we realistisch. Kennis opdoen met dit project is een mooi begin.’ Bron: allesoverkatwijk.nl 15-5-18 Lees verder >>>>