Volop groeipotentie in krimpregio’s

05 september 2014 11:01 uur

In de krimpgebieden van Nederland liggen grote groeikansen. Zuid-Limburg kan, na Amsterdam, de meest aantrekkelijke woonregio van Nederland worden. Groeiende leegstand en het slopen van wijken is verleden tijd, wanneer grensbarrières op de arbeidsmarkt worden geslecht. Twee onderzoeken Dat is de stelling in de zojuist gepubliceerde uitgave ‘Groeien aan de grens’ van vier economen van onder meer het  ruimtelijk-economisch onderzoeksinstituut Atlas voor gemeenten. De publicatie is gebaseerd op onderzoek naar de Economie van Steden en Stedelijke Netwerken (in opdracht van Platform31). Ook zijn resultaten meegenomen van onderzoek dat Atlas voor gemeenten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd naar de kansen van grensoverschrijdende samenwerking. Bron: Binnenlands Bestuur – Fri, 05 Sep 2014. Lees verder>>>>