VO – Raad over asbest in schoolgebouwen

24 februari 2014 09:28 uur

Om te bepalen of de gezondheid van leerlingen en leraren gevaar loopt, moeten scholen weten of er asbest in hun schoolgebouw zit.

In januari 2011 bleek uit gezamenlijk onderzoek van de PO-Raad en de VO-raad dat 52% van de middelbare scholen geen of geen volledige asbestinventarisatie heeft voor al hun locaties. In april 2011 riep de Tweede Kamer alle scholen van vóór 1994 op om hun gebouw te laten inventariseren op asbest. Uiterlijk 1 juli 2012 moesten scholen hebben vastgesteld of in hun gebouwen asbest aanwezig is.

In 2012 heeft het Kenniscentrum Infomil van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een enquête gehouden over de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen.  Eind 2012 verschijnt de rapportage voor de Tweede Kamer.

STANDPUNT VO-RAAD

De PO-Raad en VO-raad adviseren schoolbesturen om de situatie in hun gebouwen nauwkeurig in kaart te brengen en alles in het werk te stellen om de risico’s te minimaliseren.

KENNISCENTRUM

Om schoolbesturen en gemeenten te ondersteunen, is de belangrijkste informatie verzameld op de site van het Kenniscentrum InfoMil. Daar vindt u achtergrondinformatie, veelgestelde vragen en antwoorden en een digitale helpdesk. Ook vindt u er hulpmiddelen als:

  • een stappenplan Asbest en asbestinventarisaties
  • een checklist beoordeling asbestinventarisatierapporten
  • een voorbeeld asbestbeheerplan
  • richtlijnen voor de aanbesteding van een asbestinventarisatie

Bron: VO – Raad  18-02-2014