Vlissingen zet vaart achter sloop en verkoop van buurthuizen en scholen

16 maart 2020 20:47 uur

Vlissingen maakt vaart met de verkoop van gemeentelijke panden. Dit jaar komen buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg, de aula’s van de begraafplaatsen en het voormalige archiefpand in de verkoop. Buurthuis Het Palet en diverse oude schoolgebouwen wacht sloop. Veel kleuters van Kinderopvang Walcheren moeten een nieuwe speelstek krijgen.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met deze voorstellen in het jaarplan 2020 van de bezuinigingsoperatie op gemeentelijke gebouwen. Dat kan even duren nu alle vergaderingen vanwege het coronavirus zijn opgeschort. Er staat ook goed nieuws in het jaarplan: het wijkcentrum in de Molukse wijk in Oost-Souburg blijft in handen van stichting Mae Uku. Er is nog overleg over 126.000 euro aan achterstallig onderhoud, maar de stichting krijgt het gebouw in erfpacht voor 25 jaar voor bijna 2300 euro per jaar.

Het Palet gaat plat

Het verduurzamen van het goedlopende wijkcentrum Het Palet aan de Willem Roelofszlaan kost de gemeente te veel. Bovendien heeft multifunctioneel centrum De Combinatie, even verderop in de wijk Middengebied, nog ruimte, dus kunnen de bingo, de ouderendiners, het Repaircafé en wat er meer plaatsvindt, naar daar, vindt het college. Hoewel de vrijwilligers van Het Palet het onderhoud goed bijhielden, wil het college het pand slopen en vervangen door groen.

Woonhuis, met B&B

Buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg kan als woonhuis met bed & breakfast wel 210.000 euro opbrengen, hoopt de gemeente, al moet daar bouwkundig ook serieus in geïnvesteerd worden. Op toneelvereniging STEC na, zijn alle gebruikers vertrokken. Met STEC wordt een andere locatie gezocht. Voor de aula’s bij de begraafplaatsen in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem zijn al koopgegadigden. Het monumentale gebouw van het Gemeentearchief Vlissingen in de Hellebardierstraat wordt als woonhuis geschat op 245.000 euro. Het voormalige pand van basisschool ‘t Springtij aan de De Savornin Lohmanlaan kan met een woonbestemming voor ruim zes ton de markt in, denkt de gemeente. Maar omdat het pand nog een boekwaarde heeft van ruim acht ton, wordt dat verkoop met verlies.

Kinderverhuizing

Kinderopvang Walcheren raakt drie locaties kwijt. Huisbaas zijn voor een bedrijf, is geen taak van de gemeente, vindt het college. De Strandjutters in de te slopen noodlokalen op het plein van de Louise de Colignyschool  in Paauwenburg kunnen naar verwachting in de school zelf terecht. Uit de voormalige kleuterschool aan de Flamingoweg verhuist Ons Speelhuis naar buurman Onze Wijs-school De Wissel. De Walcherse Archeologische Dienst, die daar ook kantoor houdt, moet naar elders. Het gebouw wordt vervangen door een groengebied. De kinderen van Het Zandkasteel in Westerzicht moeten ook weg, net als buurman stichting Roat. Roat kan de activiteiten voortzetten in De Combinatie aan het Pablo Picassoplein. De buurt krijgt er dan voorlopig een parkje bij. Bron: pzc.nl 16-3-20