Versnelling bodemsanering Groningen met succes aangepakt

05 december 2015 09:18 uur

De versnelde sanering van plekken in de provincie waar sprake is van bodemverontreiniging die een risico vormt voor de gezondheid en de omgeving, is met succes uitgevoerd. Dit is gebeurd na een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer uit 2011, waarin geconcludeerd werd dat 28 spoedlocaties sneller aangepakt moesten worden. Het project is op 3 december in het provinciehuis afgesloten door gedeputeerde Nienke Homan.
De Noordelijke Rekenkamer is tevreden dat de aanbevelingen allemaal zijn opgevolgd en de provincie Groningen de landelijke doelstelling heeft gehaald. De landelijke doelstelling om de risico’s van dit soort locaties voor eind 2015 beheersbaar te maken, was zonder deze versnelde sanering misschien niet gehaald.
Bron: Groninger Krant 3 december 2015.