Verslag seminar duurzame sloop ziekenhuizen Amersfoort

26 mei 2014 09:47 uur

Meander Medisch Centrum heeft aan de Maatweg een modern ziekenhuis in gebruik genomen. De voormalige ziekenhuizen krijgen na de duurzame sloop een nieuwe bestemming; op de Lichtenberg komen vrije kavels voor woningbouw en de locatie Elisabeth wordt een park.

In opdracht van de Gemeente Amersfoort bereidt BOOT organiserend ingenieursburo uit Veenendaal de duurzame sloop van de ziekenhuizen voor. Duurzame sloop houdt in dat veel van de sloopmaterialen worden hergebruikt en dat materialen die niet hergebruikt kunnen worden, minder milieubelastend worden verwerkt. BOOT is door Gemeente Amersfoort onder andere geselecteerd dankzij de vernieuwende en duurzame visie in de sloopwereld.

BOOT organiseerde op 21 mei 2014 jl. een seminar om deze werkwijze toe te lichten.

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van dat seminar was het ondertekenen van een intentieovereenkomst waarbij diverse partijen uit de bouwsector, Gemeente Amersfoort en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de intentie uitspreken te streven naar maximale duurzaamheid op het gebied van energie en hergebruik van grondstoffen. Partijen nodigen andere koplopers uit, zich aan te sluiten bij dit initiatief dat een begin is van een regionale ketensamenwerking vanuit de wens om slim om te gaan met alle grondstoffenstromen die in en door de stad gaan: een zgn. circulaire stad.

De duurzame sloop van de ziekenhuizen in Amersfoort is een praktijkproject, waarin de betrokken partners ervaring opdoen met het circulair denken. Concrete voorbeelden in dit project zijn:

  • Hergebruik van betongranulaat in nieuw beton (besparing op cement en grind, vermindering van de transportafstand en lagere CO2 uitstoot);
  • Hergebruik van automatische deuropeners ten behoeve van gehandicapten in de thuissituatie;
  • Recycling van glas (besparing op productie- en stortkosten);
  • Gebruik van puingranulaat als wegfundatie op de locatie.

Bron: persbericht BOOT, 25 mei 2014.

Voor meer informatie: J. Vlastuin (06-51559135) of J.R. van Rees (06-23376067), beiden werkzaam bij BOOT, organiserend ingenieursburo.