Verslag eerste bijeenkomst van de leerkring Kantoren- en winkelleegstand voor G32-gemeenten

30 maart 2014 13:05 uur

Dit is een nieuwsbericht naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van de leerkring Kantoren- en winkelleegstand voor G32-gemeenten. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst vindt u hier. Presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn gehouden vindt u onderaan dit artikel.

Waar zet je als gemeente op in als er steeds meer kantoren en winkels in je stad leegstaan? Vullen van zoveel mogelijk lege panden natuurlijk! In huidige staat of na transformatie, met tijdelijke of permanente huurders, dat maakt nu even niet uit. Massaal zoeken we naar nieuw ‘programma’. Maar diep van binnen weet u: het vinden van nieuw gebruik gaat voor een aanzienlijk aantal lege gebouwen niet lukken. Er is simpelweg teveel vastgoed van te lage kwaliteit. Dus wat is Plan B? Kunnen we op sommige plekken structurele leegstand leren accepteren? Zo ja, waar dan en hoe werkt dat? Moeten we niet eens veel serieuzer gaan kijken naar de mogelijkheden van sloop, gekoppeld aan slim hergebruik van grondstoffen en het ontstaan van nieuwe parken, natuur of landbouwgrond? En wat is eigenlijk de rol van de gemeente bij leegstandsvraagstukken? Genoeg food for thought voor de achttien deelnemende steden tijdens de eerste bijeenkomst van de leerkring Kantoren- en winkelleegstand voor G32-gemeenten op 18 en 19 maart 2014.

Ook aan de slag met kantoren- en winkelleegstand?

Platform31 is – naast de leerkring voor G32-gemeenten – op zoek naar casusgebieden waar we voor langere periode de effectiviteit van diverse instrumenten en aanpakken voor leegstandsvraagstukken kunnen testen.
Wilt u met uw gemeente, regionaal samenwerkingsverband, provincie, vastgoedorganisatie, retailbedrijf, winkeliersvereniging, sloopbedrijf etc. actief aan de slag met het omgaan met, voorkomen of aanpakken van winkel- en kantorenleegstand? En doet u dat graag in een innovatieve setting, samenwerkend en -denkend met andere bedrijven en overheden, verspreid over het land? Neem dan contact op met Arjan Raatgever. Ook voor de organisatie van of het leveren van een bijdrage aan kennisdagen, cursussen of congressen. Bron: Platform31 27-03-2014