Versie 2.0.1 Landelijk Asbestvolgsysteem binnenkort online

25 november 2013 09:36 uur

Versie 2.0.1 van het Landelijk Asbestvolgsysteem gaat binnenkort live. Deze versie biedt weer een aantal nieuwe mogelijkheden. De belangrijkste zijn: koppeling met de systemen van de inventariseerders, afmelding aan gemeenten, gedelegeerd opdrachtgeverschap en de inkijkfunctie voor toezichthouders. Ook is deze versie geschikt voor gebruik met de nieuwe versie van eHerkenning.

Koppeling systemen inventariseerders

“Inventarisatiebedrijven kunnen vanaf de nieuwste versie hun eigen systeem koppelen aan het Asbestvolgsysteem”, vertelt Tom Troquay, projectleider uitrol vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Hierdoor hoeven ze gegevens van bronnen niet dubbel in te voeren, dus in hun eigen systeem én in het Asbestvolgsysteem. Om aan te sluiten moet het inventarisatiebedrijf hun bedrijfssysteem geschikt maken, zodat er gekoppeld kan worden met het Asbestvolgsysteem. Die software zorgt voor een digitale koppeling tussen beide systemen. De ingevoerde informatie in het eigen systeem moet via deze de software op de juiste plek binnen het Asbestvolgsysteem worden weggezet.” Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft een testomgeving ingericht. Hier kunt u testen of de voor u gemaakte software en dus de koppeling goed werkt. Lees meer>>>>