Verdubbeling aanvragen door verruiming stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

11 december 2014 17:12 uur

In juni 2013 is de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ van kracht geworden. In juli 2014 is de regeling verruimd. De helft van alle aanvragen zijn ingediend na de verruiming van de regeling. Een kwart van de aanvragen die na 1 juli 2014 zijn ingediend, is door voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gedaan. Alle aanvragen zorgen tot nu toe landelijk voor de verwijdering van ruim 800.000 m2 asbestdak. Het totaal aan uitgekeerd subsidiegeld per provincie varieert van 10 tot 40 procent van het beschikbare budget. In de provincie Utrecht zijn in de afgelopen vier maanden bijna evenveel aanvragen ingediend als het jaar daarvoor. Het uitgekeerd percentage aan subsidiegeld is 20%. De provincie Utrecht ontvangt circa 4% van het landelijk budget voor de stimuleringsregeling.

Kwart aanvragen nieuwe doelgroepen
Naast agrariërs kunnen sinds 1 juli 2014 ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een (voormalig) agrarisch bouwblok gebruik maken van de stimuleringsmaatregel. Vanaf dat moment is bijna een kwart van de aanvragen door deze nieuwe doelgroepen gedaan.

85.000 zonnepanelen
Elke aanvrager van voor 1 juli 2014 was verplicht minimaal 15 kW-piek aan zonnepanelen te plaatsen. Voor de aanvragen vanaf 1 juli 2014 is deze verplichting voor het plaatsen van zonnepanelen verlaagd naar 5 kW-piek per aanvrager. In de praktijk blijkt dat het aantal geplaatste panelen gemiddeld hoog boven de minimumgrens ligt. Het gemiddelde ligt op bijna 26 kW-piek per aanvraag. De stimuleringsmaatregel zorgt hiermee voor een flinke impuls in duurzame energie. In totaal zijn circa 85.000 zonnepanelen geplaatst. Ter vergelijking: dit is een hoeveelheid die 5.200 huishoudens van stroom kan voorzien.

In de provincie zijn circa 3000 zonnepanelen geplaatst. Dit is circa 4% van het totaal.

Aanvullende informatie
Sinds de verruiming van de stimuleringsmaatregel is het aantal aanvragen flink gestegen. In principe kan er tot 1 september 2015 subsidie aangevraagd worden, tenzij het provinciale subsidieplafond eerder bereikt is. Op de website www.asbestvanhetdak.nl staan links naar de regelingen van de individuele provincies.

Op www.asbestvanhetdak.nl staat de benodigde informatie voor het doen van een subsidieaanvraag en kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan de helpdesk.

Voor persinformatie:

Marlies.Verhoef@provincie-utrecht.nl, (030) 258 20 07 / 06-18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:

info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11  Bron: Provincie Utrecht – Thu, 11 Dec 2014