VERAS stuurt persbericht tegen afvalstoffenheffing

11 mei 2014 07:37 uur

VERAS heeft samen met een aantal andere brancheorganisaties waaronder TLN, Vereniging Afvalbedrijven en BRBS recycling een persbericht en een brandbrief uitgestuurd waarin stelling wordt genomen tegen de afvalstoffenbelasting. De aanleiding is dat er een rapport in opdracht van de regering aan de staatssecretaris van Financiën is aangeboden waarin wordt aanbevolen om de afvalstoffenbelasting (lees: stortheffing ook op asbesthoudende materialen) in stand te houden voor de jaren 2015 en verder.

VERAS vindt een stortbelasting op asbesthoudend afval een slechte zaak. Immers, er zijn vele maatregelen om te stimuleren dat asbest snel en goed wordt verwijderd. Dan is het contraproductief als het storten ervan flink wordt belast. VERAS pleit samen met de andere brancheorganisaties voor een belasting op restafval voor burgers en bedrijven. Lees verder het persbericht zelf, de brandbrief en de brief die VERAS heeft gestuurd aan de onderzoekers van het rapport dat aan de regering is aangeboden.

Bron: Veras, mei 2014