VERAS: Asbestbelasting is contraproductief

19 november 2013 19:13 uur

Het kabinet heeft voorgesteld om het storten van asbesthoudend materiaal te belasten met € 17,- per ton in 2014. De Vereniging van Sloopaannemers en Asbestsaneerders, VERAS, vindt dit een slecht idee uit oogpunt van mens en milieu. De kosten van asbestsaneringsprojecten lopen zo verder op, met mogelijk uitstel- en ontwijkgedrag tot gevolg. VERAS roept de Tweede Kamer op de asbestbelasting terug te draaien.

Vandaag stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan 2014. Hierin staat ook een nieuwe stortbelasting op onder andere asbest. Dit is een slechte zaak: de kosten van
asbestsaneringsprojecten bij gebouwen, scholen, woonhuizen, wegen, schuren, etc. zijn al hoog. Door er nog een storttarief bovenop te doen, dreigen noodzakelijke asbestsaneringen uitgesteld te worden. En dit terwijl we juist zo snel mogelijk van asbest af willen komen.

VERAS vindt dat het kabinet het uitvoeren van asbestsaneringsprojecten juist moet blijven stimuleren. De stortbelasting staat haaks op het kabinetsbeleid omdat alle asbestdaken in 2024 verwijderd moeten zijn en er veel financiele stimulering is voor asbestsanering. Deze asbestbelasting is dus onbegrijpelijk. VERAS verzoekt de leden van de Tweede Kamer om een vrijstelling te bepleiten op de afvalstoffenbelasting. Dit kan door tijdens de stemming vandaag het Amendement te steunen dat regelt in het Belastingplan 2014 dat voor het storten van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest, lagere of nultarieven kunnen worden ingesteld.

Persbericht VERAS, 19 november 2013