Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de Aanbesteding en Uitvoering van Sloopwerkzaamheden

26 augustus 2015 20:43 uur

VERAS heeft samen met een aantal toonaangevende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in sloopsector opgesteld.

De code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. De Code bestaat uit onderstaande thema’s.

1. Open en zorgvuldig aanbestedingsproces

2. Voldoende projectgerelateerde informatie

3. Transparantie en prijsvorming

4. Adequate uitvoering en wederzijds respect

Waarom een code specifiek voor de sloopsector:  

De situatieschets hiervoor is op zichzelf niet uniek voor de sloopsector, maar speelt binnen de bouwsector als geheel. Alhoewel er bij het aanbesteden en uitvoeren van sloopprojecten veel overeenkomsten zijn met de ‘reguliere’ bouw, zijn er ook aandachtspunten die specifiek spelen in de sloopsector.

Illustratief voor het bijzondere karakter van de sloopsector is de specifieke regelgeving en certificatie-regelingen die van toepassing zijn bij slopen en asbestverwijderen. Er is echter meer dan dit (formele) kader van regelgeving en normen. Een zorgvuldige en (maatschappelijk) verantwoorde voorbereiding en uitvoering van sloop-werkzaamheden vereist van de betrokken partijen professionaliteit, wederzijds respect en duidelijke en transparante afspraken.

Dat is niet te ‘vangen’ in alleen harde en scherp geformuleerde regels, maar is vooral ook een kwestie van het hanteren van een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten. Diverse partijen uit de slooppraktijk hebben vastgesteld dat er behoefte bestaat om dit te verwoorden in een gezamenlijke Code, gericht op een (maatschappelijk) verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de sloopsector.

De uitgangspunten in deze Code komen voor een deel overeen met bestaande codes in de bouw (bijvoorbeeld de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap’), maar zijn toegespitst op thema’s die in het bijzonder spelen in de slooppraktijk.

Zie voor meer info: Sloopcode.nl