Veldhoven: Asbest op speelveld Zeelberg: stand van zaken 26 mei 2016

30 mei 2016 06:33 uur

Op een speelterrein aan de Zeelberg zijn enkele stukken asbesthoudend materiaal gevonden. Wij informeren u over de stand van zaken.

Aanvang werkzaamheden asbestsanering

Het asbestsaneringsbedrijf  begint op vrijdag 27 mei rond 8:00 uur met een bodemonderzoek van het speelveld Zeelberg. Tijdens het onderzoek wordt de bovenlaag van het speelveld ontdaan van stukken asbest. Op dit moment weten we nog niet hoeveel tijd het onderzoek in beslag zal nemen. Het speelveld blijft gedurende de werkzaamheden afgezet.

Maatregelen

Het speelveld is afgezet met hekken en een asbestwaarschuwing. Dit is standaard procedure. De veiligheid van u en uw omgeving staat voorop. Wij adviseren u daarom het speelveld niet te betreden zolang het opruimen, het onderzoek en de mogelijke sanering gaande is.

Informatie

We houden u via bewonersbrieven op de hoogte over de verdere ontwikkelingen en de resultaten van het onderzoek. Voortgangsinformatie delen we verder mee via www.veldhoven.nl en via http://heikant-keelheike.blogspot.nl

Heeft u naar aanleiding van deze bewonersbrief vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Veldhoven. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel tijdens kantooruren het telefoonnummer 14 040. Bron: gemeente Veldhoven.

Eerdere nieuwsberichten