Veendam: saneringsplan Kerkstraat en Prins Hendrikplein

03 mei 2015 07:55 uur

Zwanenburg Projecten B.V. heeft overeenkomstig art. 39 van de Wet bodembescherming een saneringsplan ter instemming ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Kerkstraat 79-81 en Prins Hendrikplein 1 te Veendam. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het saneringsplan. Tevens hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld dat hier sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; vanwege het ontbreken van actuele risico’s is een spoedige sanering niet noodzakelijk. Met toepassing van artikel 4.11 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten om artikel 4.7 en 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure buiten toepassing te laten.  Bron: ParkstadVeendam.nl 1 mei 2015. Lees verder>>>>