Vastgoedkaart maakt asbest beter beheersbaar

24 mei 2015 17:53 uur

Asbest brengt risico’s met zich mee. Voor het beheersen van deze risico’s in woningen of gebouwen is adequate informatievoorziening van groot belang. Denk aan informatie over waar zich asbest bevindt, om welke soort asbest gaat het en welke (potentiële) risico’s eraan zijn verbonden. Is er bijvoorbeeld sprake van een asbestdak of is de kit in vensterbanken of om leidingen asbesthoudend? Het is belangrijk om te weten hoe je het beste handelt bij asbest in een woon- of werksituatie. Een vastgoedkaart kan uitkomst bieden om deze gegevens beter beheersbaar te maken. Bron: Asbest en Bouw 20 mei 2015. Lees verder>>>>