Valkenswaard: muur en schoorsteen bij nicolaaskerk mogen worden verwijderd

19 april 2015 09:20 uur

Het restant van de muur naast de pastorie aan de Markt 55 in Valkenswaard wordt niet aangewezen als gemeentelijk monument. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard 14 april 2015 besloten. Het college volgt hiermee het advies van de A2-Erfgoedcommissie (voorheen Monumentencommissie).

De A2-Erfgoedcommissie bepaalde dat het restant van de muur onvoldoende cultuurhistorische waarde heeft om op overtuigende wijze nog een rol te kunnen spelen in de toekomstige situatie. De commissie heeft daarom geen bezwaar tegen verdere sloop van de muur. Het college neemt dit advies over.

De muur bestaat uit drie delen:

  • Het eerste deel is zichtbaar vanaf de Markt en staat haaks op de zijgevel van de pastorie;
  • Het tweede deel, dat parallel staat aan de rechter zijgevel van de pastorie, is verweven met de zijgevel van het pand Luikerweg 1;
  • Het derde deel staat in het verlengde van het tweede deel maar staat op zichzelf.

Voor het gedeelte dat is verweven met de aanbouw (tweede deel) is een sloopmelding aangevraagd en toegekend.

Bij de start van de sloop gingen stemmen op tot behoud van de muur. Daarom is het onderwerp op 19 maart 2015 voor advies op de agenda gezet van de A2-Erfgoedcommissie.

Overwegingen van de A2-Erfgoedcommissie zijn dat de westzijde van de muur, na aanleg van een voetpad van het Kloosterplein naar de Markt, prominent in beeld zal komen. De muur is geschilderd, en eventuele verwijdering van de verf zal het karakter van de muur ernstig schaden. Behoud van de muur in huidige toestand is ook geen optie. De toekomstige situatie en functie vereisen bovendien aan hogere afscheiding dan nu het geval is.
De commissie stelt in haar advies dat het muurtje aan de zijde van de Markt absoluut behouden moet blijven. Bron: Gemeente Valkenswaard