Utrecht: Problemen bij panden ’t Hoogt

20 oktober 2019 18:57 uur

Door een ‘verschil van inzicht’ tussen de gemeente Utrecht en de eigenaar van de panden aan ’t Hoogt loopt de transformatie van de monumentale gebouwen vertraging op. Filmtheater ’t Hoogt vertrok vorig jaar uit de gebouwen om plaats te maken voor een uitgebreide restauratie en transformatie naar woningen. Dit gaat mogelijk niet door.

Het oudste filmtheater van Nederland vertrok eind 2018 uit de historische panden aan ’t Hoogt. Het Utrechts Monumenten Fonds (UMF) wilde appartementen maken op de plek van de kleine filmzalen. De eigenaar ging dan ook begin dit jaar aan de slag met de uitgebreide restauratie en transformatie.

‘Verschil van inzicht’

De transformatie loopt echter vertraging op. De eigenaar van de gebouwen, het UMF, laat weten dat er een ‘verschil van inzicht’ is met de gemeente Utrecht. Het gevolg is dat de panden mogelijk niet tot woningen omgebouwd worden. Hierdoor kan het zo zijn dat de gebouwen aan ’t Hoogt weer een culturele invulling krijgen.

Het UMF is sinds najaar 2017 met de gemeente Utrecht in overleg over het erfpachtcontract dat onder de panden van het voormalig filmtheater ligt. “Helaas kost dit meer tijd dan aanvankelijk gedacht en kunnen we niet ‘full swing’ door met de ontwikkeling”, aldus Suzan te Brake, directeur van het UMF. “We dachten eerder dat we er wel uit zouden komen, maar het gaat lastiger dan gedacht en we zijn nu al en hele poos aan het praten. Er zit weinig beweging in.”

Gemeente Utrecht

Het UMF is eigenaar van de panden. De gemeente is betrokken vanwege de erfpacht op deze grond. Het verschil in inzicht komt voort uit deze erfpachtconstructie. Als de waarde van de panden door verbouwing naar woningen en/of verkoop stijgt, zou ook de erfpacht hoger worden.

De transformatie naar woningen ligt daarom voorlopig stil en momenteel worden ook andere mogelijkheden verkend zoals een podium- of theaterfunctie. Ook is de verkoop van het gebouw Slachtstraat 5 voorlopig gestopt.

Te Brake: “We moeten door. We kunnen het ons niet veroorloven om dit unieke rijksmonument dat zo mooi in de stad gelegen is, lang leeg te laten staan. Hierin hebben we een gezamenlijke opgave met de gemeente, die zich ook inzet voor het erfgoed in de stad. We hopen met de gemeente snel tot resultaat te komen, maar zijn niet gevangen in één plan.” Bron: duic.nl 18-10-19