Utrecht: Opruimactie asbest op tuinenpark De Driehoek

12 april 2015 20:42 uur

Gemeente Utrecht en ecologisch tuinenpark De Driehoek organiseren zaterdag 11 april een collectieve opruimactie voor het aanwezige asbest op dit volkstuinencomplex aan de Winklerlaan 151 in Utrecht Noordoost.

De gebruikers van de tuinen verwijderen zelf op verantwoorde wijze het asbest dat nog op de tuinen aanwezig is in de vorm van dakplaten, erfscheidingen en bloembakken. Een gecertificeerde bedrijf werkt mee aan de asbestverwijdering en houdt toezicht op het inzamelen.

De gemeente verleende 46 vergunningen voor de opruimactie. Per tuinder is aangegeven op welke wijze zij het aanwezige asbesthoudend materiaal kunnen verwijderen. Het asbest wordt verzameld in een container op het terrein die beschikbaar is gesteld door de gemeente. Het asbest wordt volgens de voorschriften uit de vergunning verwijderd en in plastic verpakt.

Asbest is een materiaal dat tot 1994 vaak als bouwmateriaal werd toegepast. De meeste volkstuincomplexen zijn al (bijna) asbestvrij of er hebben al opruimacties plaatsgevonden. Bron: gemeente Utrecht.