Utrecht: Gemeente saneert 12 tuinen in Leidsche Rijn

13 september 2015 07:58 uur

De tuinen van 12 woningen op een voormalig manegeterrein in Leidsche Rijn worden dit najaar opnieuw gesaneerd. In de tuinen is bij hercontrole een verontreiniging aangetroffen die samenhangt met het voormalige gebruik van het terrein als manege. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen risico’s voor de volksgezondheid zijn geweest. Wel is helder geworden dat de grond niet de kwaliteit heeft die bij verkoop met de bewoners overeen is gekomen.

In de tuinen is sprake van een verontreiniging met ftalaten. In de paardenbakken werden in het verleden versnipperde PVC-kabels gebruikt om een goede drainage van de bakken te waarborgen.  De sanering die plaatsvond voordat de woningen zijn gebouwd is niet goed uitgevoerd, verontreinigde grond is in de tuinen teruggebracht terwijl deze had moeten worden afgevoerd. Met de ftalaten in de grond is het onverstandig om knolgewassen te telen en te consumeren.

In overleg met de eigenaren van de 12 woningen aan de Akkrumerraklaan is afgesproken om de tuinen af te graven en schone grond terug te brengen. De schade die tijdens de sanering aan de tuinen ontstaat wordt vergoed. Volgens planning start de sanering half oktober 2015 en wordt deze half februari 2016 afgerond. Aansluitend kunnen de bewoners de tuinen weer naar wens inrichten. Bron: gemeente Utrecht 11 september 2015.