Utrecht: Buurtbewoners oneens met sloop schoolgebouw Rubenslaan

27 juli 2020 19:16 uur

De gemeente wil het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan 91 in oktober slopen, zodat er in de toekomst een nieuwe school gebouwd kan worden. Het gebouw staat al meer dan tien jaar leeg. Enkele buurtbewoners vinden het modernistische pand van cultuurhistorische waarde voor de wijk en willen dat het wordt gerenoveerd.

Omwonenden kregen in mei een wijkbericht van de gemeente met de mededeling dat de school dit najaar gesloopt zal worden. Het pand zou in zeer slechte staat verkeren en daardoor onbruikbaar zijn geworden. De gemeente wil het stuk grond bewaren om er in de toekomst een nieuwe school te bouwen, wanneer dat nodig is in de buurt. Er wordt door de gemeente nog onderzocht welke ‘zinvolle functie’ de plek in de tussentijd krijgt.

Sociaal woonconcept
In reactie op deze plannen is Lisanne Havinga samen met andere buurtbewoners het ‘Buurtinitiatief Rubenslaanschool Utrecht’ gestart. Zij zijn het oneens met de sloop van het pand en hebben een eigen herbestemmingsplan geschreven. Hierin staat onder meer het idee voor een sociaal woonconcept, met een combinatie van seniorenwoningen en woningen voor jonge gezinnen. Ook zien zij graag een buurthuis of buitenschoolse opvang terug in het gebouw. In het plan staat dat er zo’n 2 miljoen euro in de school moet worden geïnvesteerd om het op deze manier te herstellen.

Volgens Jennifer Felix, woordvoerder van de gemeente Utrecht, is het pand niet meer bruikbaar vanwege veiligheidsoverwegingen. “Daarnaast is een toekomstige invulling nog niet bekend, waardoor renovatie van het pand, mede gezien de huidige staat ervan, niet logisch of wenselijk is. Het aanhouden van de locatie vraagt onder meer om saneringskosten die erg hoog zullen zijn”, aldus Felix.

Culturele waarde
Het schoolgebouw heeft veel Rietveld-achtige kenmerken en is ontworpen in de jaren 60 door Piet Dingemans, een van Utrechts’ bekende naoorlogse architecten.

In een brief aan wethouder Anke Klein schrijft Havinga, die als bouwfysicus en architect al een tijd onderzoek heeft gedaan naar het pand, over de cultuurhistorische waarde van de school: “In het rapport ‘Erfgoed van de wederopbouw’, gepubliceerd door de gemeente Utrecht in maart 2016, wordt de wijk beschreven als een van slechts twee ‘gebieden met bijzondere waarde’. Ik wil benadrukken dat de school onderdeel is van een van Utrechts’ bijzondere en meest ‘gave’ naoorlogse wijken, dit zou bij de beslissing de school te slopen moeten worden meegewogen.”

Petitie
Havinga vraagt Klein in de brief om de voorgenomen sloop van de school te heroverwegen en met de buurt in gesprek te gaan over het buurtinitiatief. Tot nu toe heeft ze nog geen reactie van de wethouder ontvangen. Verder is Havinga ook in gesprek met erfgoedinstanties en raadsleden en maandag is er een petitie gestart, die inmiddels door zo’n 130 mensen is ondertekend.

Woordvoerder Felix laat weten dat de gemeente op de hoogte is van de petitie: “We zijn hierover door één van de omwonenden rechtstreeks geïnformeerd. Maar onze inzet is om de locatie Rubenslaan een tijdelijke invulling te geven die maatschappelijke waarde heeft voor de wijk. Vandaar dat we voorstaan om het pand te slopen. Momenteel zijn we in gesprek met de omwonenden over de tijdelijke invulling die samen aan de locatie gegeven kan worden. Na de zomer krijgt dit gesprek een vervolg.”

De gemeente wil de sloopopdracht van de school rond september gaan verstrekken. De leden van het buurtinitiatief willen voor die tijd zoveel mogelijk buurtbewoners informeren. Op donderdagavond organiseren zij een buurtbijeenkomst om hun plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Bron: duic.nl