Utrecht boekt goede voortgang aanpak spoedlocaties bodem

01 november 2015 16:19 uur
De provincie Utrecht ligt goed op koers  met de gestelde doelstellingen over bodemsanering van het Rijk. Dit blijkt uit de gegevens die zijn aangeleverd ten behoeve van de landelijke eindrapportage van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (periode 2010-2015). De provincie meldt dat zij de convenantdoelstellingen heeft gerealiseerd. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat er in Utrecht momenteel nog 65 spoedlocaties zijn. Hiervan zijn de humane risico’s vóór 31 december 2015 gesaneerd of beheerst. Dit betekent dat de bodemverontreinigingen van de spoedlocaties niet meer leiden tot risico’s voor de volksgezondheid. Bron: NVDO.nl 31-10-2015. Lees verder>>>>