Uithoorn: kassen in De Kwakel worden gesloopt

08 februari 2015 09:36 uur

In het kader van het project “Ruimte voor Ruimte” is op maandag 26 januari de vierde overeenkomst getekend in de gemeente Uithoorn. In deze overeenkomst wordt geregeld dat het kassencomplex op het perceel Vuurlijn 27 in De Kwakel wordt gesloopt. De vrijgekomen grond moet vervolgens met gras worden ingezaaid. Wethouder Marvin Polak tekende namens de gemeente en de familie Titulaer tekende als (toekomstige) eigenaar van het betreffende perceel.

Ruimte voor Ruimte

Het “Ruimte voor Ruimte” project is een uitwerking van een regeling van de provincie Noord-Holland. Doel is dat verspreide kleinschalige verouderde kassencomplexen in het veenweidegebied langs de Amstel en in het gebied tussen Boterdijk en Vuurlijn worden gesaneerd of verplaatst. Zo wordt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd. Daarnaast draagt het bij aan herstructurering van het glastuinbouwgebied en daarmee aan een vitale Greenport.
Roy Titulaer: “Wij zijn heel blij dat we van deze regeling gebruik konden maken. Het geeft ons de kans om op een unieke locatie aan de Vuurlijn te kunnen wonen en door de verouderde kassen te saneren de gemeente Uithoorn weer een stukje mooier te maken”

Vrijwillige deelname

Deelname aan de regeling is geheel vrijwillig. De kosten van de sanering moeten worden betaald met opbrengsten uit de bouw van nieuwe woningen. Om dat te organiseren heeft de gemeente een zogenaamd “Ruimte voor Ruimte fonds” ingesteld. De gemeente wordt in dit project ondersteund door Coöperatie Agrimaco uit Moerkapelle. Ook is er een nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland.

Van kassen naar weidegrond en bouwkavels

In de overeenkomst met de familie Titulaer wordt geregeld dat zij het kassencomplex achter op het perceel Vuurlijn 27 slopen en de gronden inzaaien met gras. Deze gronden krijgen dan de bestemming van weidegrond. De bestaande bedrijfswoning wordt een burgerwoning. Op het landje aan de voorzijde langs de Vuurlijn worden twee bouwpercelen mogelijk gemaakt, die de familie Titulaer in de verkoop gaat aanbieden. Daarop kunnen twee vrijstaande woningen worden gebouwd. Voor de wijzigingen zal een bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Bron: gemeente Uithoorn.